Eerste contact

STAP VOOR STAP

Bij een overlijden thuis dient als eerste de huisarts gewaarschuwd worden. Bij een overlijden in een ziekenhuis of zorginstelling zorgt het verplegend personeel dat er een arts komt. De arts stelt het overlijden vast en vult de overlijdenspapieren in. Daarna kan de uitvaartondernemer gebeld worden.

 

Voor het melden van een overlijden zijn wij dag en nacht bereikbaar. Van belang is dat u uw eigen moment kiest om ons te bellen. Wij zullen u een aantal vragen stellen om te kunnen inschatten wat uw eerste wensen zijn. Daarna spreken we het tijdstip af waarop u wenst dat wij naar u toe komen. Dat hoeft niet direct, maar op het moment dat u dat wilt. We maken een afspraak voor diezelfde dag, maar soms ook voor de volgende dag. Neem, als u dat wilt, de tijd om in de eerste uren van deze intieme gebeurtenis samen te zijn met uw naasten. Het is namelijk een misverstand dat alles zo snel mogelijk moet worden geregeld.

 

In onze eerste ontmoeting nemen we de tijd voor nadere kennismaking en staat verder vooral in het teken van luisteren, vragen en antwoorden. In grote lijnen bespreken we de wensen van de overledene en de nabestaanden.

 

Daarna vertellen wij u wat u de komende dagen van ons mag en kunt verwachten. Afhankelijk van de situatie, het tijdstip en de wensen bepalen we welke zaken direct geregeld moeten worden en welke op een later tijdstip kunnen. Voor keuzes die niet direct gemaakt hoeven te worden maken we een vervolgafspraak.

 

 

 

Laatste zorg | opbaring

De eerste handeling die na het overlijden moet gebeuren is ‘de laatste verzorging’ van het lichaam, ook wel ‘afleggen’ genoemd. Eigenlijk is het niet meer dan het wassen en mooi aankleden van de overledene. Wij nodigen u uit zelf de overledene voor de laatste keer te verzorgen, waarbij wij een ondersteunende rol kunnen vervullen. U kunt bijvoorbeeld helpen met de kleren uit te trekken van uw dierbare of zelf te wassen of af te drogen. Voor de laatste keer je geliefde aanraken en verzorgen kan veel voldoening geven en wordt vaak als troostend ervaren. Maar ook alleen al het aanwezig zijn kan troost bieden. Indien u dat wenst kunt u ook de verzorging geheel aan ons toevertrouwen. Ook wanneer iemand in een zorginstelling overlijdt, kun u aangeven bij de laatste verzorging betrokken te willen worden.

 

Om de conditie van het lichaam zo goed mogelijk te houden tot de dag van de uitvaart kan gebruik gemaakt worden van een koeling, thanatopraxie (een lichte vorm van balseming) of de Bio Sac (natuurlijke manier van opbaren).

 

U kunt kiezen voor opbaring in het huis van de overledene of bij een van de nabestaanden. Bij een thuisopbaring kunt u op elk moment bij de overledene zijn en afscheid nemen in de sfeer van uw eigen vertrouwde omgeving. De overledene kan opgebaard worden in de kist of op een (opbaar)bed. Bijna elk vertrek kan met gebruik van  kamerschermen, kandelaars of andere materialen geschikt gemaakt worden voor opbaring.

 

Misschien hebt u thuis niet de ruimte voor opbaren of u wilt het niet, dan kan de overledene naar het uitvaartcentrum of een andere geschikte locatie worden overgebracht. De meeste uitvaartcentra hebben een sleutelkamer, waarbij u op elk moment van de dag op eigen gelegenheid de overledene kunt bezoeken.

 

Kist | wade

De kistencollectie is groot, van eenvoudig tot luxe en van klassiek tot modern. Kisten zijn er van verschillende materialen (spaanplaat, massief hout of karton), model en afwerking (gefineerd, folie, in kleur gespoten), handgrepen (hout of metaal) en bekleding (soort stof en diverse kleuren of print). U kunt de keuze maken uit een standaard collectie, maar ook maatwerk behoort tot de mogelijkheden. Uiteraard is het ook toegestaan zelf een kist te maken.

 

Volgens de wet moet het lichaam van de overledene ‘omhuld’ zijn op het moment van begraven of cremeren. Dat kan dus een kist zijn, maar er kan ook gekozen worden voor een wade. Een wade is een doek waarin iemand gelegd of gewikkeld wordt. Voor het vervoer een overledene in een lijkwade kan gekozen worden voor een opbaarplank of draagbaar. Lijkwaden worden door gespecialiseerde bedrijven gemaakt, maar mag ook zelf gemaakt worden.

 

Het tijdstip waarop het lichaam in de kist wordt gelegd of in de wade wordt gewikkeld kunt u zelf bepalen. Wanneer de overledene wordt opgebaard in kist of wade gebeurt dit meestal direct na de laatste verzorging. Indien de overledene op bed wordt opgebaard, gebeurt dit op een later tijdstip.

 

 

 

Rouwkaart | advertentie

Het bekend maken van het overlijden en de uitnodiging voor het laatste afscheid aan uw familie, vrienden en bekenden is een belangrijke stap. Het moment waarop en de vorm waarin u dit doet is afhankelijk van uw wensen. Met uw eigen woorden, foto’s of tekeningen kunt u zelf een bijdrage leveren aan de vormgeving. Vaak ontstaat hiermee een rouwkaart of advertentie met een heel persoonlijke tint. Uiteraard is het ook mogelijk een rouwkaart te zoeken uit de bestaande collectie.

 

Het plaatsen van een advertentie kan onder andere in een dag- of weekblad. Afhankelijk van de dag van de uitvaart wordt de keus soms bepaald door de dag waarop de weekkrant verschijnt. Ook advertenties kunnen tegenwoordig heel persoonlijk worden vormgegeven. Het zelf bepalen van het formaat, het lettertype, een afbeelding, kader en kleur behoort tot de mogelijkheden.

 

Het verzenden van een digitale overlijdensbericht is steeds meer in opkomst. De opmaak kan zowel professioneel als door familie zelf worden verzorgd. Daarnaast zijn er websites beschikbaar waarop een gedenkplek voor de overledene kan wordt aangemaakt. Naast informatie over de uitvaart kan hier met teksten, foto’s of muziek herinneringen aan de overledene met elkaar worden gedeeld. Na verloop van tijd kan met alle informatie van deze gedenksite een herdenkingsboek samengesteld worden als tastbare herinnering aan uw dierbare.

 

 

Vervoer

Het meest gebruikt is de zwarte of grijze rouwauto, maar er kan bijvoorbeeld ook worden gekozen voor een witte auto. Daarnaast zijn er andere alternatieven als uitvaartbus, motor, fiets, koets, loopkoets, oldtimer of kinderrouwauto. Het is zelfs toegestaan gebruik te maken van uw eigen vervoer. Alle wensen zijn bespreekbaar. Voor vervoer van nabestaanden kan gebruik gemaakt worden van diverse soorten volgauto’s.

 

Het begeleiden van de overledene in kerk, uitvaartcentrum, crematorium, begraafplaats of andere locatie wordt vaak gedaan door naasten. Het kan familie echter rust geven wanneer dit uitgevoerd wordt door professionele dragers. Uw dierbare wordt op een mooie en waardige manier begeleid door jonge, stijlvol geklede dragers. In combinatie met dragen op de schouder geeft dit een waardige uitstraling aan de uitvaart.

 

 

 

Condoleance | plechtigheid

Gelegenheid tot condoleren kan gegeven worden zowel voorafgaand aan de afscheidsbijeenkomst als na afloop van de bijeenkomst. Dit kan plaatsvinden in dezelfde locatie van de bijeenkomst, maar soms wordt ook gekozen voor een andere locatie. Elke locatie heeft zijn eigen sfeer en biedt mogelijkheden voor gebruik van consumpties. Naast de traditionele koffie en cake wordt er steeds vaker gekozen voor andere consumpties. Afhankelijk van het tijdstip van de dag of iets wat meer passend is bij de wensen van de overledene of de nabestaanden. Overigens is niets verplicht en kan er ook condoleance plaatsvinden zonder consumpties.

 

De plechtigheid kan gehouden worden in een kerk, uitvaartcentrum of crematorium, maar ook op een andere locatie als bijvoorbeeld thuis of in een tuin. De invulling van de afscheidsplechtigheid wordt bepaald door de betekenis die u eraan geeft. Indien de uitvaartplechtigheid vanuit een kerkelijke achtergrond wordt geleid door een dominee of pastoor, zullen wij met hem of haar contact opnemen om alles goed op elkaar af te stemmen.

 

Wanneer de plechtigheid wordt gehouden vanuit een niet-kerkelijke traditie kan de ze door de naasten, de uitvaartverzorger, een humanistisch spreker of een ritueelbegeleider worden begeleid. Samen met naasten worden woorden, muziek, voorwerpen of andere vormen gekozen om het leven van uw dierbare tot uitdrukking te laten komen. Steeds vaker wordt hierbij ook gebruik gemaakt van beeldmateriaal. De plechtigheid kan hiermee een formeel of juist een heel informeel karakter krijgen.

 

 

 

Begraven | cremeren

Wettelijk dient een overledene op uiterlijk de zesde werkdag na overlijden begraven of gecremeerd te worden. Voor het begraven of cremeren moet toestemming worden verleend. Hiervoor moet aangifte van overlijden gedaan worden bij de Burgerlijke Stand van de gemeente waar iemand overleden is. Bij aangifte van overlijden wordt door de gemeente een akte van overlijden en een schriftelijk verlof tot begraven of cremeren opgesteld. De aangifte van overlijden wordt meestal verzorgd door de uitvaartondernemer, maar dit mag ook door een van de nabestaanden gedaan worden.

 

Er zijn verschillende soorten graven, het belangrijkste onderscheid zijn de rechten die op het graf rusten. Men spreekt veelal over een ‘algemeen’ of  ‘particulier’ graf. In een ‘algemeen’ graf wordt één van de beschikbare plaatsen uitgegeven door de eigenaar van de begraafplaats, de nabestaanden hebben geen invloed op de overige invulling van dit graf. Een algemeen graf wordt meestal voor 10 jaar uitgegeven en de termijn kan niet verlengd worden. Wel kan bij ruiming na 10 jaar of langer besloten worden tot opgraven en herbegraven van de stoffelijke resten. In een ‘particulier’ graf kan de rechthebbende zelf bepalen wie er in de toekomst als tweede of derde in begraven zal worden. Een particulier graf wordt meestal voor 20 jaar of langer uitgegeven. Na afloop van deze periode kunnen de grafrechten weer verlengd worden, meestal met termijnen van 10 jaar.

 

Het dichtstbijzijnde crematorium is Kranenburg in Zwolle. Wettelijk is bepaald dat na de crematie de as minimaal een maand wordt bewaard door het crematorium. Daarna kan er een bestemming aan de as worden gegeven. Mogelijkheden zijn onder andere verstrooien van as op een strooiveld of eigen gekozen plek, bijzetten van een urn in een urnenmuur of begraven van een urn. Er kunnen ook meerdere bestemmingen gekozen worden. Een gedeelte van de as kan bijvoorbeeld bewaard worden in een sieraad of ander gedenkteken.

 

 

Na de uitvaart

Voor veel mensen geldt dat in de periode na de uitvaart de pijn van het verlies pas echt doordringt en in alle werkelijkheid wordt ervaren. Ook moet in de periode na het overlijden vaak nog veel geregeld worden. Daarom nemen wij enige tijd na de uitvaart contact met u op om te vragen of u nog prijs stelt op een nagesprek. We kunnen dan samen terugkijken op het afscheid en de uitvaart. Ook wanneer u nog vragen heeft op het gebied van rouwverwerking of zakelijke beslissingen kan dit besproken worden. U ontvangt van ons het boek ‘Zorgen Erna’, waarin op veel vragen een antwoord kan worden gevonden. Indien gewenst kunnen wij u doorverwijzen naar de juiste instanties.

 

De periode van het afscheid en de uitvaart is intensief voor naasten en vaak gaat er veel langs hen heen. Steeds meer kiezen mensen voor het vastleggen van de uitvaart door een fotograaf. Er zijn gespecialiseerde uitvaartfotografen die in overleg met de naasten en met gepaste afstand tot aanwezigen de uitvaart vastleggen. Van de reportage kan een fotoboek of film gemaakt worden. Met de fotoreportage of film kan men later nog eens rustig terugkijken op het afscheid, dit kan een positieve bijdrage leveren aan de verwerking van het verlies. Het fotoboek kan tot een gedenkboek gemaakt worden door bijvoorbeeld ook de teksten van de uitvaart en foto’s van hun overleden dierbare erin op te nemen.

 

 

© 2019 Addio Uitvaartzorg | alle rechten voorbehouden | Fotografie Herman van der Wal

Privacyverklaring | Disclaimer | Algemene voorwaarden