Privacyverklaring van Addio Uitvaartzorg

 

Wij hechten grote waarde aan uw privacy. Daarom houden wij ons aan alle wettelijke regelgeving die van

 toepassing is op uw persoonsgegevens. Wij respecteren uw recht op inzage en bieden u de mogelijkheid uw

 persoonsgegevens in te zien, te controleren of te laten verwijderen. Ook is het mogelijk om op uw verzoek een

 gegevensexport aan te leveren met gegevens die wij met uw toestemming gebruiken.

 

Wij houden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons privacy beleid. Het is daarom aan te raden

om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

 

Om een uitvaart goed en op de juiste manier, op maat te kunnen leveren en/of de vragen die u stelt aan Addio

Uitvaartzorg goed te kunnen beantwoorden, zijn bepaalde gegevens noodzakelijk. Deze gegevens worden door

ons op diverse manieren gecontroleerd op juistheid.

 

Hiervoor verzamelen wij de volgende gegevens:

 

       woonplaats, overlijdensdatum, tijdstip van overlijden, overlijdensadres, geboortedatum, geboorteplaats

       en Burger Service Nummer (BSN) van de overledene en opdrachtgever(ster) in. Deze gegevens gebruiken

       wij om de uitvaart te boeken en de gegevens voor de gemeente te kunnen verwerken.

       het drukken en het toesturen van belangrijke informatie met betrekking op de uitvaart.

       uitvaart. En voor vervolg afspraken tussen het overlijden en de uitvaart. Dit geschiedt in overleg met u ook

       middels What’s app.

       Wanneer de betaling is verricht worden uw gegevens in onze administratie en bij de bank verwerkt en

       opgeslagen om de betaling aan uw uitvaart te kunnen koppelen.

       uw surfgedrag op de website en welke artikelen er worden bekeken. De reden hiervan is om de website

       beter en gebruiksvriendelijker te maken.

       verbeteren, maken wij notities van de klantencontacten die wij bewaren.

       Indien u geen account meer bij ons heeft worden uw gegevens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is

      deze gegevens langer te bewaren (waaronder de fiscale bewaarplicht van 7 jaar).

 

Waarvoor gebruiken wij deze persoonsgegevens?

 

      mocht het nodig zijn.

      de bloemist.

 

De bescherming van de privacy is erg belangrijk. Daarom zijn de computersystemen en internet applicaties goed

beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang hebben tot

persoonsgegevens.

 

Addio Uitvaartzorg verkoopt of verhuurt nooit persoonlijke gegevens. Wij stellen alleen gegevens ter

beschikking aan derden die nauw zijn betrokken bij het uitvoeren van de uitvaart. Alle werknemers van Addio

Uitvaartzorg en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van alle gegevens te

waarborgen.

 

Vragen of klachten

Als u vragen of klachten hebt over de verwerking van de persoonsgegevens, neem dan contact met ons op. Wij

helpen u graag.

 

 

© 2019 Addio Uitvaartzorg | alle rechten voorbehouden | Fotografie Herman van der Wal

Privacyverklaring | Disclaimer | Algemene voorwaarden